ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
PDF Εκτύπωση E-mail

Υπολογίστε μόνοι σας κάνοντας κλικ εδώ την αποζημίωση που
δικαιούστε καθώς και το  ταμείο ανεργίας σας, με βάση το νέο νόμο για τις απολύσεις.

Αναλυτικά

Παρακάτω σας παρουσιάζω τον νέο πίνακα των αποζημιώσεων αντιπαραβάλλοντας τον με τον προηγούμενο έτσι ώστε όλοι - εργοδότες και εργαζόμενοι - να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των αλλαγών αυτών .

Έτη με Προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη

Μισθοί αποζημίωσης ΧΩΡΙΣ Προειδοποίηση

Χρόνος προειδοποίησης με το ΝΕΟ καθεστώς

Χρόνος προειδοποίησης με το ΠΑΛΙΟ καθεστώς

Μισθοί αποζημίωσης με προειδοποίηση

Από 1 μέρα
- Έως ένα έτος

0

0

1

0   (Τίποτα) Θεωρείται Δοκιμαστική περίοδος

1 Έτος

2

1

2

1

2 Έτη

2

2

2

1

3 Έτη

2

2

2

1

4 Έτη

3

2

3

1,5

5 Έτη

3

3

3

1,5

6 Έτη

4

3

4

2

7 Έτη

4

3

4

2

8 Έτη

5

3

5

2,5

9 Έτη

5

3

5

2,5

10 Έτη

6

4

6

3

11 Έτη

7

4

7

3,5

12 Έτη

8

4

8

4

13 Έτη

9

4

9

4,5

14 Έτη

10

4

10

5

15 Έτη

11

5

11

5,5

16 Έτη

12

5

12

6

17 Έτη

13

5

13

6,5

18 Έτη

14

5

14

7

19 Έτη

15

5

15

7,5

20 Έτη

16

6

16

8

21 Έτη

17

6

17

8,5

22 Έτη

18

6

18

9

24 Έτη

20

6

20

10

26 Έτη

22

6

22

11

27 Έτη

23

6

23

11,5

28 + Έτη

24

6

24

12

Εκτός όμως από την ρύθμιση του τόσο του ποσού όσο και του χρόνου των αποζημιώσεων απόλυσης ο νόμος ορίζει και επτά σημαντικά ζητήματα που πρέπει υποχρεωτικά να επισημανθούν

Κωδικοποιώντας αυτά που ο νόμος ορίζει πρέπει να θυμάστε .

1) Ο παραπάνω πίνακας αφορά μόνο τους εργαζόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί και όχι τους ημερομίσθιους για τους οποίους το καθεστώς είναι διαφορετικό (παραθέτω πίνακα)

2) Η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις η Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό . Για την υπόλοιπη αποζημίωση , ο εργαζόμενος υποχρεούται από τον νόμο να συναινέσει σε ευκολίες πληρωμής , καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις , καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς ) .

3) Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη .

4) . Έχουμε την αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει την δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που ως τώρα μπορούσαν να το κάνουν .
5). α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α' ως εξής:
«Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»
6) β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν 3863/2010 αναριθμείται ως Β' και η περίπτωση α' αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
«Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:
7)  Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2012 23:06