Πίνακας αποζημιώσεων
PDF Εκτύπωση E-mail

Αναλυτικά


Παρακάτω σας παρουσιάζω τον νέο πίνακα των αποζημιώσεων αντιπαραβάλλοντας τον με τον προηγούμενο έτσι ώστε όλοι - εργοδότες και εργαζόμενοι - να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των αλλαγών αυτών .

Έτη με Προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη

Μισθοί αποζημίωσης ΧΩΡΙΣ Προειδοποίηση

Χρόνος προειδοποίησης με το ΝΕΟ καθεστώς

Χρόνος προειδοποίησης με το ΠΑΛΙΟ καθεστώς

Μισθοί αποζημίωσης με προειδοποίηση

Από 1 μέρα
- Έως ένα έτος

0

0

1

0   (Τίποτα) Θεωρείται Δοκιμαστική περίοδος

1 Έτος

2

1

2

1

2 Έτη

2

2

2

1

3 Έτη

2

2

2

1

4 Έτη

3

2

3

1,5

5 Έτη

3

3

3

1,5

6 Έτη

4

3

4

2

7 Έτη

4

3

4

2

8 Έτη

5

3

5

2,5

9 Έτη

5

3

5

2,5

10 Έτη

6

4

6

3

11 Έτη

7

4

7

3,5

12 Έτη

8

4

8

4

13 Έτη

9

4

9

4,5

14 Έτη

10

4

10

5

15 Έτη

11

5

11

5,5

16 Έτη

12

5

12

6

17 Έτη

13

5

13

6,5

18 Έτη

14

5

14

7

19 Έτη

15

5

15

7,5

20 Έτη

16

6

16

8

21 Έτη

17

6

17

8,5

22 Έτη

18

6

18

9

24 Έτη

20

6

20

10

26 Έτη

22

6

22

11

27 Έτη

23

6

23

11,5

28 + Έτη

24

6

24

12

Εκτός όμως από την ρύθμιση του τόσο του ποσού όσο και του χρόνου των αποζημιώσεων απόλυσης ο νόμος ορίζει και επτά σημαντικά ζητήματα που πρέπει υποχρεωτικά να επισημανθούν

Κωδικοποιώντας αυτά που ο νόμος ορίζει πρέπει να θυμάστε .

1) Ο παραπάνω πίνακας αφορά μόνο τους εργαζόμενους που εργάζονται ως μισθωτοί και όχι τους ημερομίσθιους για τους οποίους το καθεστώς είναι διαφορετικό (παραθέτω πίνακα)

2) Η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να καταβληθεί και σε διμηνιαίες δόσεις η Με την κοινοποίηση της απόλυσης ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει μόνο δύο μισθούς αποζημίωσης ενώ μέχρι τώρα όφειλε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό . Για την υπόλοιπη αποζημίωση , ο εργαζόμενος υποχρεούται από τον νόμο να συναινέσει σε ευκολίες πληρωμής , καθώς θα εισπράττει τα οφειλόμενα σε διμηνιαίες δόσεις , καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μισθούς ) .

3) Η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και αυτό για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη .

4) . Έχουμε την αύξηση των ορίων απόλυσης όπου δίνει την δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως να απολύουν με ρυθμούς πολλές φορές διπλάσιους από αυτούς που ως τώρα μπορούσαν να το κάνουν .
5). α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α' ως εξής:
«Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»
6) β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν 3863/2010 αναριθμείται ως Β' και η περίπτωση α' αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
«Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:
7)  Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση

Share

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 05 Απρίλιος 2015 22:51