Ημέρα: 1 Δεκεμβρίου, 2019

οι νέες αντικαπνιστικές ρυθμίσεις (Νόμος 4633/2019)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4633/2019 για τη “Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις”. Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία. Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται συνοπτικά τα εξής: i. Καταργείται η εξαίρεση των κέντρων διασκέδασης, καζίνο, […]

Κύλιση προς τα επάνω