Νέες Διατάξεις

αντικαπνιστικος

Άρθρο 16Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού Το άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή […]

οι νέες αντικαπνιστικές ρυθμίσεις (Νόμος 4633/2019)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4633/2019 για τη “Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις”. Μεταξύ άλλων, ο νόμος περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις αναφορικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία. Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται συνοπτικά τα εξής: i. Καταργείται η εξαίρεση των κέντρων διασκέδασης, καζίνο, […]

Κύλιση προς τα επάνω